REGLEMENT

-Inschrijfgeld per wedstrijd 5,00 indien anders wordt vermeldt.

- Verzamelen tot 07.00 uur in het Clubgebouw van H.V. de Watergeus.

- De wedstrijden duren 3 uur. ( of anders aangegeven )

- Uitzetting parcours: van binnen naar buiten ( Zeekant ) resp. laag / hoog nummer.

- Hengelkeus is vrij
  1. Er mag met 1 hengel gevist worden.
  2. Het is toegestaan om een reservehengel klaar te hebben liggen, mits niet voorzien van een onderlijn.
  3. Het is toegestaan om een beaasde onderlijn klaar te hebben liggen.
  4. Waden is toegestaan tot aan de knie.

- Aaskeus is vrij, met uitzondering van zachte krab.

- Vissen met kunstaas in wat voor vorm dan ook is verboden.

- Vis wordt alleen gemeten boven de 12 cm
  Bij een gelijk gevangen lengte wordt eerst gekeken naar het totaal aantal gevangen vissen met daar
  opvolgend het grootste exemplaar.

- De vis moet worden bewaard in een grote emmer met voldoende water.

- I.v.m. de strenge controles op ondermaatse vis hebben we besloten om een tussentijdse meting in het
  leven te roepen. ( 1,5 hr. vissen - meten - 1,5 hr. vissen ). Wanneer meetsignaal klinkt hengel binnen-
  draaien en naar het middelste nummer begeven voor de meting. Na de meting zal een startsignaal klinken
  voor het vervolg van de wedstrijd,

- Prijzen;
  1. Iedereen heeft prijs.
  2. Nummers 1 tot en met 3 ontvangen naast hun prijs een beker, de nr.1 ontvangt een kampioensbord.
  3. Degene met de grootste vis ontvangt naast zijn prijs een beker.
  4. Degene die minimaal 5 wedstrijden heeft meegevist en het meeste aantal punten heeft ontvangt de
      " Rode Lantaarn ".

- Puntensysteem;
  1. Bij afwezigheid bedraagt het aantal punten ; 25 ( bij totaal 20 deelnemers over 10 wedstrijden.
     Zijn er meer dan 20 deelnemers dan stijgt het aantal punten per deelnemer met 5 punten
     ( 21+5=26, 22+5=27 enz..... )).
  2. Indien er geen vis is gevangen is de samenstelling van het aantal punten;
      (( het aantal deelnemers met vis plus 1) + ( het totaal aantal deelnemers )) : 2 = aantal punten.
     Voorbeelden: Totaal aantal deelnemers 20.
     a.10 vissers met vis en 10 zonder vis (( 10+1) + ( 20)) : 2 = 15,5 = 16 punten.
     b.15 vissers met vis en 5 zonder vis (( 15+1) + ( 20 )) :2 = 18,0 = 18 punten. 
  3. Bij een gelijk aantal punten wordt de eindstand bepaald door de totale lengte.

 - Aantal afvalwedstrijden 2 ( Dit geldt allen voor het aantal punten )